FİNANSAL MUHASEBE HİZMETİ

Bünyesinde ayrı bir ön muhasebe veya finans departmanı olmayan ya da bu departmanların iş yükü, bilgi düzeyi vb. sebeplerle, özellikle finansal muhasebe ile finansal yönetim ve planlama konusunda eksiklik hisseden işletmelere Finans Ofisim tarafından sunulan hizmetler bütünüdür. Finansal Muhasebe hizmeti diğer bir ifadeyle, kobi ölçeğindeki işletmelerde çoğunlukla “ön muhasebe” departmanı tarafından yapılması istenilen tüm faaliyetleri kapsamaktadır.

Finans Ofisim tarafından, Finansal Muhasebe hizmeti kapsamında oluşturulan kayıtlar ve hazırlanan tüm raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi imkanı bulunmaktadır.

Özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin “Avantajlar” menüsündeki sebeplerden dolayı, kendi bünyelerinde ayrı bir ön muhasebe departmanı oluşturmak yerine, dış kaynaktan temin (outsource) yoluyla  Finans Ofisim’den alabilecekleri Finansal Muhasebe hizmeti, aşağıda detayları yeralan faaliyetlerden oluşmaktadır.

a. Gelirlerin Kayıt ve Raporlanması

Öncelikle esas ticari faaliyetleri neticesinde elde ettikleri satış gelirleri olmak üzere, kira, faiz, kambiyo vb. belgeli ve belgesiz tüm işletme gelirlerinin, sadece Finans Ofisim ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek son derece gizli ve güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla Finans Ofisim tarafından işletme yetkililerine raporlanmaktadır.

İşletme yönetimi, Finans Ofisim tarafından yapılacak olan bu raporların; 
 • Satılmakta olan mal ve hizmet gruplarına,
 • Sözkonusu mal ve hizmetlerin alt gruplarına,
 • Satış yapılan coğrafi bölgelere,
 • Satış ve tahsilat yöntemlerine
 • Bayi veya satış personeline,
Vb. kriterlere göre yapılmasını talep edebilmektedir.

İşletme yönetimi tarafından talep edilerek Finans Ofisim tarafından hazırlanacak olan tüm gelir raporları, sayısal tablolarla, her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

İşletme yetkililerinin gelirlere ilişkin bildireceği tüm işlemler Finans Ofisim personeli tarafından kayıt edilmekle birlikte, sözkonusu kayıtlar ve oluşturulacak raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

b. Giderlerin Kayıt ve Raporlanması

İşletmelerin öncelikle esas ticari faaliyetleri kapsamındaki ürün ve hizmet üretim giderleriyle, genel yönetim, pazarlama-satış-dağıtım, Ar-Ge vb. belgeli ve belgesiz tüm giderlerinin, sadece Finans Ofisim ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek son derece gizli ve güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla Finans Ofisim tarafından işletme yetkililerine raporlanmaktadır.

İşletme yönetimi, Finans Ofisim tarafından yapılacak olan bu raporların; 
 • Mal ve hizmet üretim giderleri,
 • Gider çeşitleri, 
 • Gider merkezleri,
 • Şube ve/veya personel,
Vb. kriterlere göre tanzim edilmesini talep edebilmektedir.

İşletme yönetimi tarafından talep edilerek Finans Ofisim tarafından hazırlanacak olan tüm gider raporları, sayısal tablolarla, her bir konuyu özetleyici grafiklerden oluşmaktadır.

İşletme yetkililerinin giderlere ilişkin bildireceği tüm işlemler Finans Ofisim personeli tarafından kayıt edilmekle birlikte, sözkonusu kayıtlar ve oluşturulacak raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

c. İş Yapılan Kişi, Kurum ve Kuruluş (Cari) İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması

İşletmelerin öncelikle ticari faaliyetleri sebebiyle mal-hizmet veya para alışverişi içerisinde olduğu,
 • Alıcılar (Müşteriler),
 • Satıcılar (Tedarikçiler)
 • Personel olmak üzere,
ticari veya finansal ilişkisi bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla olan tahsilat, ödeme, fatura, çek, senet vb. işlemlerinin, sadece Finans Ofisim ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek gizli ve güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır. Bu kayıtlar işletme yöneticlierinin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla Finans Ofisim tarafından işletme yetkililerine raporlanmaktadır. İşletme yönetimi, Finans Ofisim tarafından yapılacak olan bu raporların;
 • Cari grupları (Alıcılar/Satıcılar/Personel vb),
 • Bakiye türleri (Borçlu/Alacaklı vb) 
 • Bakiye Miktarları,
Vb. kriterlere göre düzenlenmesini talep edebilmektedir. İşletme yönetimi tarafından talep edilerek Finans Ofisim tarafından hazırlanacak olan tüm cari hesap raporları, sayısal tablolarla, her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

Sözkonusu raporların yanısıra İşletme yönetiminin anlık olarak ihtiyaç duyabileceği cari hesap bazındaki, “Cari Hesap Hareket Raporu” da İşletme yetkilileri tarafından istenildiği zaman görüntülenebilmektedir.

İşletme yetkililerinin cari hesaplara ilişkin bildireceği tüm işlemler Finans Ofisim personeli tarafından kayıt edilmekle birlikte, sözkonusu kayıtlar ve oluşturulacak raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi sağlanmaktadır. 

d. Kasa, Banka, Çek-Senet, Kredi Kartı, POS İşlemlerinin Kayıt ve Raporlanması

İşletmeler tarafından kasa, banka, çek-senet, kredi kartı, POS vb. tüm ödeme ve tahsilat unsurlarıyla yapılan işlemlerin, sadece Finans Ofisim ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek gizli ve güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır. Bu hizmet kapsamında Finans Ofisim tarafından herbir işlem için ayrı ayrı oluşturulan kayıtlarla, 
 • Kasa defterleri ve mevcutları, 
 • Banka hesap ekstreleri ve mevcutları, 
 • Kredi kartı ekstreleri, 
 • POS Hesap Ekstreleri
 • Çek koçanları 
vb. kıymetli evrakların tamamı düzenli aralıklarla karşılaştırmalı olarak kontrolden geçirilmektedir. Finans Ofisim tarafından yapılan bu kontroller neticesinde, kayıtlarla sayım sonuçları arasında uyumsuzlukların tespiti halinde, sözkonusu uyumsuzluklar İşletme yetkililerine sebep ve sonuçlarıyla birlikte raporlanmaktadır.

Bu kayıtlar işletmenin tercih edeceği gruplandırma ve raporlama düzenine göre haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık periyotlarla Finans Ofisim tarafından işletme yetkililerine raporlanmaktadır.

Ayrıca aşağıda belirtilen
 • Kasa hareketleri Dökümü (Kasa defteri),
 • Banka hareketleri Listesi (Banka Hesap Dökümü), 
 • Çek-Senet Listesi,
 • Kredi Kart Harcama Raporu
 • POS Bloke Listesi,
Vb. raporların yanı sıra İşletme yönetimi tarafından ihtiyaç duyulan başka raporlar da hazırlanabilmektedir. Bu kapsamda Finans Ofisim tarafından hazırlanacak olan tüm raporlar, sayısal tablolar ve her bir tabloyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

İşletme yetkililerinin kasa, banka, kredi kartı, çek-senet, POS vb işlemlere dair yapacağı tüm bildirimler Finans Ofisim personeli tarafından kayıt edilmekle birlikte, sözkonusu kayıtlar ve oluşturulacak raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

e. FinansAnalist Üyeliği, Veri Kayıt ve Takibi

FinansAnalist, işletmelerin gerçekleştirdikleri veya planladıkları tahsilat ve ödemelerin kaydedilerek işletme yetkililerinin gelecek projeksiyonlarında günlük, haftalık, aylık hatta yıllık nakit eksik veya fazlalarını görebilmeleri amacıyla hazırlanmış, web tabanlı online finansal planlama ve analiz uygulamasıdır.

Gerçek kişiler için Bireysel versiyonu da bulunmakla birlikte, özellikle işletmelerin finansal planlama ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış olan FinansAnalist kurumsal uygulaması sayesinde işletmenin nakit varlıklarıyla ilgili tüm yetkililerin anlık olarak bilgilenmeleri de sağlanmaktadır.

Finans Ofisim ile “Finansal Muhasebe Hizmet Sözleşmesi” imzalamış olan tüm işletmelerin, işe başlama bedelini ödemesiyle birlikte, 1 (bir) yıllık Kurumsal FinansAnalist üyelikleri de tanımlanmış olmaktadır. Finansal Muhasebe Hizmet Sözleşmesi yıllık olarak yenilenen işletmelerin FinansAnalist kurumsal uygulamasını kullanma hakkı da bir yıl daha uzatılmış olmaktadır.

Ayrıca Finans Ofisim ile “Finansal Muhasebe Hizmet Sözleşmesi” imzalayan tüm işletmelere sözkonusu sözleşme devam ettiği sürece, FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip Hizmeti de ücretsiz sunulmaktadır. Bu kapsamda işletme ve Finans Ofisim arasında “FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip Sözleşmesi” imzalanmış olması gerekmektedir.

FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip hizmeti kapsamında, İşletmenin ticari veya finansal işlemlerinden dolayı gerçekleştirdiği veya planladığı tüm tahsilatlar ile ödemeler, Finans Ofisim tarafından, FinansAnalist kurumsal uygulamasına kaydedilmektedir. Böylece işletme yetkililerinin istediği zaman sözkonusu uygulamaya bağlanarak gerçekleşen veya planlanan, tüm tahsilat ve ödeme takviminin yanısıra, banka, kasa, kredi kartı ve POS hareketlerini de anlık olarak görebilmeleri sağlanabilmektedir. 

f. Kredi Danışmanlığı, Takip ve Raporlanması

İşletmelerin yatırım sermayesi veya işletme faaliyetleri için belirli dönemlerde kredi ihtiyacı oluşabilmektedir. 

Sözkonusu kredilerin en uygun şartlarda kullandırılması amacıyla, Finans Ofisim tarafından bankalar vb. kredi kuruluşlarıyla görüşmeler yapılarak, kredi maliyetlerinin hesaplanması, mukayesesi, kullandırılması ve ödeme planlarının kayıt ve takibi yapılmaktadır.

Bu kapsamda işletme yönetimi tarafından bildirilen kredi tahsilat ve taksit ödemelerine ilişkin tüm işlemlerin, sadece Finans Ofisim ve işletme yetkilileri tarafından erişim sağlanabilecek gizli ve güvenli veri tabanlarına kaydı sağlanmaktadır.

Öte yandan diğer faaliyetlerde olduğu gibi işbu hizmet kapsamında da İşletme yönetimi tarafından talep edilebilecek kredi raporları Finans Ofisim tarafından hazırlanmaktadır. Sözkonusu raporlar da diğer raporlar gibi, sayısal tablolar ve her bir konuyu özetleyen grafiklerden oluşmaktadır.

İşletme yetkililerinin kredi tahsilat ve taksit ödemelerine ilişkin bildireceği tüm işlemler Finans Ofisim personeli tarafından kayıt edilmekle birlikte, sözkonusu kayıtlar ve oluşturulacak raporlara işletme yetkililerinin 7/24 ulaşabilmesi sağlanmaktadır.

g. Ödeme ve Tahsilat Takibi

İşletmelerin özellikle bankalar ve kredi kuruluşları nezdindeki kredibilitesini etkileyecek olan,
 • Kredi taksiti, 
 • Kredi kartı,
 • Çek-Senet,
 • Vergi-prim, 
Vb. ödemelerle,

işletme tarafından yapılacak olan çek, senet vb. tahsilatların vade tarihleri Finans Ofisim tarafından sürekli takip edilerek belli bir süre öncesinde işletme yetkililerine e-posta, sms, vb. yöntemlerle hatırlatılması sağlanmaktadır.

Ödeme ve tahsilat takibinde esas olarak FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip hizmeti kapsamında kullanılan FinansAnalist uygulamasından yararlanılmaktadır.

h. Veri Güvenliği ve Erişim

İşletmelerden temin edilecek tüm bilgi ve belgeler yukarıdaki bölümlerde de ifade edildiği üzere son derece güvenli veri tabanları ve sunuculara kayıt edilmektedir. Ayrıca sözkonusu bilgi ve belgelerin Gizliliği, hem “Finansal Muhasebe Hizmet Sözleşmesi” hem de “FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip Sözleşmesi”nin Gizlilik hükümleriyle güvence altına alınmıştır.

Finansal Muhasebe Hizmeti kapsamında işletmelerden temin edilen mali bilgilerin kaydedilmesi için son derece güvenli sunucular üzerinde çalışmakta olan LOGO GO3 genel muhasebe programı kullanılmaktadır. 

Öte yandan İşletmenin gerçekleşen veya planlanan tüm tahsilat ve ödemeleriyle ilgili nakit akışları ve parasal varlıklarının kontrolüyse, tüm işlemlerin SSL Güvenlik Sertifikalarıyla şifrelenerek yapıldığı FinansAnalist uygulaması üzerinden gerçekleşmektedir.

Raporlama süreçlerindeyse başta Excel olmak üzere çeşitli Microsoft Office uygulamaları kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen sunucu, veri tabanı, program ve uygulamalardaki işletme verileri ve raporlarına sadece Finans Ofisim ve işletme yetkililerinin 7/24 erişim imkanı bulunmaktadır.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

İşletmeler, Finansal Muhasebe hizmeti kapsamındaki gerek veri giriş gerekse de raporlama süreçlerini gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojileri sayesinde son derece kolay bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

Bu kapsamda yapılması gerekenler ve hizmetin gerçekleşme süreci aşağıda yer almaktadır.

a. Sözleşme İmzalanması ve Açılış İşlemleri

Finans Ofisim ve İşletme yetkilileri arasında işin mahiyetine ilişkin karşılıklı görüşmelerin tamamlanmasını müteakip taraflarca «Finansal Muhasebe Hizmet Sözleşmesi» ve «FinansAnalist Veri Kayıt ve Takip Hizmet Sözleşmesi» imzalanmaktadır.

Daha sonra İşletmenin gerçek durumuna (mevcutları, alacakları, borçları vb.) ilişkin bilgilerin kaydedilebilmesi amacıyla Finans Ofisim tarafından hazırlanmış olan «Finansal Muhasebe, İşletme Açılış Mevcutları Formu» Finans Ofisim ve İşletme yetkilileri tarafından birlikte doldurulmaktadır.

Sözkonusu formda yeralan bilgiler Finans Ofisim tarafından Logo GO3 finansal muhasebe programı ve FinansAnalist Finansal planlama uygulamasına kaydedilmektedir. Bu aşamada işletme bünyesinde kullanılmakta olan, Likom, Logo, Netsis, Luca vb. finansal muhasebe yazılımlarının olması halinde ve işletme tarafından talep edildiği taktirde, bu programlara da Finans Ofisim tarafından uzaktan erişim sağlanarak raporlama amaçlı finansal muhasebe verileri kaydedilebilmektedir.

b. Ticari veya Finansal Nitelikli İş ve İşlemler

«Finansal Muhasebe, İşletme Açılış Mevcutları Formu» içerisinde yeralan bilgilere göre Finansal Muhasebe ve Finansal Planlama uygulamalarına açılış mevcutlarının kaydedilmesinden sonra, işletme tarafından gerçekleştirilen günlük tüm ticari ve finansal nitelikli iş ve işlemlere dair veri akışına ilişkin süreçler aşağıda yeralmaktadır.

b.1 Belgeli (Fatura, Per.Sat.Fişi vb.) İş ve İşlemler

İşletme tarafından gerçekleştirilen alış ve satış işlemlerine ait tüm fatura veya fişlerin birer fotoğrafı çekilerek Whatsapp hattıyla Finans Ofisime ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda herbir evrakın tahsilat veya ödeme şekli ve vadesi mesaj içerisinde Finans Ofisime bildirilmektedir.

Gün içerisinde gerçekleştirilmekte olan alış ve satış işlemlerinin çok fazla olması halinde, her bir işleme ait belge fotoğraflarının gönderilmesi yerine, gerçekleştirilen tüm işlemler ayrı ayrı veya gruplandırılarak Finans Ofisim tarafından oluşturulan matbu formlara işletme tarafından kaydedilip sözkonusu formların whatsapp veya e-mail olarak gönderilmesi yeterli olmaktadır.

b.2 Belgesiz İş ve İşlemler

Herhangi bir belgeye dayandırılamayan alış-satış veya tahsilat-ödeme işlemlerine ait bilgiler de yine aynı şekilde whatsapp üzerinden Finans Ofisime yazılı olarak bildirilmektedir. Ayrıca bu işlemlerin de fazla olması halinde Finans Ofisim tarafından hazırlanan matbu formlara işletme tarafından kaydedilmesini müteakip gün sonlarında gönderilmesi yeterli olmaktadır.

b.3 Banka İşlemleri

İşletme tarafından gerçekleştirilen tüm banka işlemlerine ait dekont, ekstre vb. dokümanlar whatsapp üzerinden Finans Ofisime bildirilmektedir. Sözkonusu iş ve işlemlerin çok yoğun olması halinde Finans Ofisim tarafından hazırlanan formlara gün içerisindeki tüm banka işlemleri gruplandırarak veya ayrı ayrı kaydedilmesinin ardından sözkonusu formların Finans Ofisime ulaştırılması sağlanmaktadır.

Ayrıca işletme tarafından tercih edilen periyoda göre belli aralıklarla tüm banka hesaplarının hareket dökümleri e-mail olarak Finans Ofisime gönderilmektedir. Finans Ofisim sözkonusu hareket dökümlerini tek tek kontrol etmek suretiyle eksik veya yanlış veri girişlerinin düzeltilmesini sağlamaktadır.

b.4 Kredi Kartı ve POS İşlemleri

İşletme adına kayıtlı kredi kartlarıyla yapılan tüm ödeme işlemlerinin ardından, işleme ait POS makbuzu Finans Ofisime bildirilmektedir.

Öte yandan işletmeye kayıtlı POS cihazları kullanılarak yapılan tüm tahsilatlara ilişkin POS makbuzları da anında Finans Ofisime bildirilmektedir.

Kredi kartıyla ödeme veya POS tahsilat işlemlerinin çok yoğun olması halinde Finans Ofisim tarafından geliştirilen matbu formlara, sözkonusu işlemlerin işletme tarafından gruplandırarak veya ayrı ayrı kaydedilmesinin ardından Finans Ofisime ulaştırılması sağlanmaktadır.

b.5 Çek-Senet İşlemleri

İşletme tarafından verilen ve alınan tüm çek ve senetlerin birer fotoğrafı whatsapp hattı üzerinden Finans Ofisime gönderilmektedir. Finans Ofisim, kendisine gönderilen tüm çek ve senet bilgilerini Finansal muhasebe programı ve FinansAnalist uygulamasına planlanan tahsilat ve ödeme olarak kaydetmektedir.

Sözkonusu çek ve senet bedellerinin, kısmen veya tamamen, tahsilat veya ödemesinin sözkonusu olması halinde bu durum derhal Finans Ofisime bildirilmekte, Finans Ofisim tarafından da Finansal muhasebe ve FinansAnalist uygulamalarına gerekli kayıtlar yapılmaktadır.

b.6 Nakit İşlemleri

İşletme bünyesinde gerçekleştirilen her türlü tahsilat ve ödeme işlemleriyle kasalar arası transferler yazılı mesajla Finans Ofisime bildirilmektedir.

Öte yandan işletmelerde hata, unutma veya suiistimallerin en sık gerçekleştiği nakit işlemlerinin kontrol altına alınması için, Finans Ofisim tarafından her bir işletmeye özgü tahsilat, ödeme ve kasa transfer formları düzenlenmekte ve tüm nakit işlemlerinde işletme yetkilileri tarafından bu formların düzenlenmesi talep edilmektedir. İşletme açısından da uygun görülerek sözkonusu formların yürürlükte olması halinde, Finans Ofisime herbir işleme ait form fotoğrafının gönderilmesi yeterli olmaktadır.

b.7 Sözlü Olarak Verilen Taahhütler

İşletme yetkilileri tarafından borç veya alacakların muhataplarıyla yapılan görüşmeler sonucunda tahsilat veya ödeme tarihlerinin tespit edilmesi halinde whatsapp hattı üzerinden Finans Ofisime bildirimi sağlanmaktadır.

Finans Ofisim sözkonusu tahsilat ve ödeme tarihlerine göre, FinansAnalist finansal planlama uygulamasına gerekli kayıtları yapmaktadır.

b.8 Sözleşmeler

Son olarak işletme yetkilileri tarafından imzalanan, bir defa veya sürekli, mal veya hizmet, alış veya satışına ilişkin tüm sözleşmelerin, «Sözleşme bedeli ve ödeme» maddeleri yazan kısımlarının fotoğrafı çekilerek Finans Ofisime gönderilmesi sağlanmaktadır.

Sözleşme bedeli ve ödeme şekli Finans Ofisim tarafından, FinansAnalist uygulamasında ilgili tarihlere kayıt edilmektedir.

c. Raporlama İşlemleri ve Cari Hareket Dökümleri

İşletme tarafından whatsapp, e-mail vb iletişim kanalları üzerinden gönderilen ticari ve finansal nitelikli tüm verilerin Finans Ofisim personeli tarafından finansal muhasebe programına kaydı sağlanmaktadır.

Sözkonusu kayıtlar her ayın tamamlanmasını takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar raporlanmaktadır. Sözkonuşu raporların bir kısmına finansal muhasebe programından direkt erişilebilmekle beraber bir kısmıysa Finans Ofisim tarafından MS Excel ortamında hazırlanmış olduğu için ayrı bir klasörden erişim sağlanabilmektedir.

Finans Ofisim tarafından İşletmeye tahsis edilecek sunuculara (server) kaydedilen gerek finansal muhasebe programı gerekse de MS excel formatında hazırlanmış olan tüm kayıt ve raporlara, işletme bilgisayarlarına kurulacak uzak bilgisayar bağlantıları sayesinde erişim sağlanabilmektedir.

İşletme yetkilileri sözkonusu bağlantı sayesinde sunucuya bağlanarak ilgili finansal muhasebe programından tüm cari hareketleri ve raporları görebilmektedir

d. FinansAnalist İşlemleri

İşletme tarafından gönderilen verilerin içerisinde günlük, haftalık, aylık veya yıllık nakit giriş çıkış planlamalarını ilgilendirenler Finans Ofisim tarafından FinansAnalist uygulamasına kayıt edilmektedir.

İşletme yetkilileri kendilerine tahsisli kullanıcı adı ve şifresiyle internete bağlı tüm bilgisayarlardan FinansAnalist uygulamasına girerek;
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda tahsil edilmiş veya edilecek tüm para girişlerini,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık periyotlarda ödenmiş veya ödenecek tüm para çıkışlarını,
 • Kasa, banka mevcutları ve hareketlerini,
 • Cari hesap hareketlerini,
 • Ödenmiş ve ödenecek Kredi kartı borçlarını,
 • Tahsil edilmiş ve edilecek POS taksitlerini,
anlık olarak görebilmektedir.

AVANTAJLAR

Günümüzde internet başta olmak üzere bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması sonucu tüketicilerin ürün ve hizmetlere erişimi kolaylaşmış, dolayısıyla işletmeler arasındaki ticari rekabet iyice artmıştır. Bu sebeple işletmelerin özellikle;

 • Esas ticari faaliyetlerinde uzmanlaşmaları,
 • Maliyetlerini düşürmeleri,
 • Kaliteli ve daha fazla mal veya hizmet üretmeleri,
 • Finansal yapılarını güçlendirerek, sürekli önlerini görebilmeleri,
Her zaman olduğundan daha da fazla önem taşımaya başlamıştır.

Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde, özellikle muhasebe, finansal yönetim, İK yönetimi vb. alanlarda her biri konusunda uzmanlaşmış ekiplerden oluşan, ofislerde boşuna yer ayrılmasına gerek duyulmadan uzaktan da yapılabilen yeni iş modelleri ortaya çıkmıştır.

Sözkonusu iş modelleri arasında sayılabilecek olan ve Finans Ofisim tarafından sunulan Finansal Muhasebe hizmeti, işletmelerin ön muhasebe departmanlarında yapılmasını istedikleri faaliyetlerin tamamı veya eksik kalan kısımlarının, konusunda uzman bir ekip tarafından yürütülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Bu amaçla Finans Ofisim tarafından sunulmakta olan Finansal Muhasebe (ön muhasebe) faaliyetlerinin işletmede ayrı bir departman kurularak yapılması yerine Finans Ofisim’den temin edilmesinin işletmelere sağladığı avantajlardan bir kısmı aşağıda yeralmaktadır.

a. SGK Prim ve Vergi Avantajı

İşletme, Finansal Muhasebe hizmetlini Finans Ofisim'den temin etmesi durumunda, aynı işi yapacak olan bir ekibe ödeyeceği ortalama net ücrete ilave olarak sadece KDV ödemekte, sözkonusu KDV de mahsup edilebilmektedir. Ayrıca hiçbir suretle SGK primi de ödenmeyeceğinden,  ortalama %35-40 oranında bir tasarruf sağlanmış olmaktadır.

b. Sosyal Yardım Avantajı

İşletme sözkonusu hizmet için, kadrolu ayrı bir finans personeline yapacağı, yol, yemek, servis, telefon, bayram harçlığı vb. ilave ödemeleri yapmak zorunda kalmamaktadır.

c. İşletme Giderleri Avantajı

Sözkonusu hizmet için kadrolu, ayrı bir personel bulundurulmayacağı için, ofis, masa, koltuk, elektrik, su, temizlik malzemesi, iletişim, çay-kahve vb. giderler oluşmamaktadır.

d. Tazminat Avantajı

İşletme, sözkonusu hizmet için kadrolu personel çalıştırmadığından, Finans Ofisim ile olan sözleşmesini dilediği zaman fesih edebilmekte ve bunun için hiçbir şekilde, kıdem, ihbar, izin, fazla mesai vb. hiçbir tazminat ödemek zorunda kalmamaktadır.

e. Yazılım Bedeli Avantajı

Tüm finans verileri Finans Ofisim tarafından Logo Go3 programına kayıt edildiği için işletmenin finans ve ön muhasebe verilerini kayıt ve raporlayabilmesi için ayrıca bir yazılım almasına gerek kalmamaktadır.

f. Uzman Bilgisi

İşletmeler için en önemli unsurlardan birisi olan Finansal Yönetim; sadece yasal mevzuatı bilen muhasebe personeli tarafından değil, bu konuda eğitimli ve deneyimli bir kadro tarafından yönetilmiş olmaktadır. 

Ayrıca finansal nitelikli iş ve işlemler, bilimsel, teknolojik ve hukuksal olarak, tüm yönleriyle ele alınmak suretiyle, işletmenin nakit kaynaklarından maksimum faydayı sağlaması ve bunun sürekli olması sağlanabilmektedir.

g. Kayıt ve Denetim

Finansal Denetim denilince akla ilk gelen, “paraya dokunan ile hesabını tutanın ayrı kişiler olması” ilkesine uygun olarak kasa, bankalar, kredi kartları, çekler vb. tüm finansal varlıklar üzerinde objektif ve maksimum denetim sağlanmış olmaktadır. Nitekim tüm gelir ve giderlere ilişkin tahsilat ve ödemeler, işletme yönetimi ve çalışanları tarafından yapılmakla birlikte, kaydı ve kontrolü Finans Ofisim tarafından yapılmaktadır.

h. İzinsiz Mazeretsiz Hizmet

Finans Ofisim, bünyesinde görev alan kendi personeli sayesinde, işletmelere kesintisiz hizmet vermeyi taahhüt etmekte olup, resmi tatiller ve bayramlar haricinde kadrolu personel gibi senelik izin, doğum vb. mazeretler sunulmamaktadır.

i. Kesintisiz ve Objektif Raporlama

Finans Ofisim tarafından verilecek hizmet tanımları ve raporlama periyotları sözleşmeyle sabitlendiği için, bilgi akışında hiçbir aksama yaşanmamaktadır.

Öte yandan İşletme yönetimine sunulmak üzere Finans Ofisim tarafından hazırlanan raporlar; işletmeden bağımsız olarak objektif bir şekilde hazırlandığından,  ayrıca işletme ve sektörel bazdaki yorumlarla mukayeseleri de ihtiva etmekte olduğundan, işletmenin faaliyet verimliliğine katkı sağlamakta ve yol gösterici olmaktadır.

k. Gizlilik - Suistimaller

Muhasebe ve Finans Departmanı bünyesinde çalışanların, özellikle işten ayrılmalarını müteakip, sıkça suiistimal ettikleri ticari sırlar ve bilgiler daha fazla kontrol altına alınabilmektedir. Çünkü; İşletme ve Finans Ofisim arasında imzalanan sözleşmenin Gizlilik hükümleri gereğince; işletmeden edinilen bilgi ve belgeler, resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşlarla hiçbir şekilde paylaşılamayacağı için, bu konuyla ilgili olarak istenilmeyen durumlarla karşılaşılması riski de ortadan kalkmaktadır.

l. Diğer Avantajlar

Çalışan sayısının azalması sebebiyle, özellikle küçük işletmelerde 10 kişinin aşılmadığı durumlarda, Muhtasar Beyannamesinin 3 ayda bir verilmesi imkanı korunmakta, ayrıca İşletme bünyesinde daha az çalışan olacağı için, oto-kontrol de daha kolay sağlanabilmektedir.

FİNANSAL MUHASEBE HİZMET FİYATLARI

İlk Ay Ücreti * Sonraki Ayların Ücreti
En Fazla 10 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 599,00 TL 399,00 TL
En Fazla 25 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 999,00 TL 699,00 TL
En Fazla 50 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 1.999,00 TL 1.499,00 TL
En Fazla 100 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 2.499,00 TL 1.999,00 TL
En Fazla 250 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 3.299,00 TL 2.499,00 TL
En Fazla 500 Adet Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 4.499,00 TL 3.499,00 TL
501 Adet ve Daha Fazla Cari Hesap Takibi Yapan İşletmeler İçin 6.499,00 TL 4.999,00 TL
( * ) İlk ay ücretine, işletmenin gerçek açılış mevcutlarının tespitiyle bunların kayıt ve raporlanması işlemleri de dahil edilmiştir.

Fiyatlandırma Açıklamaları:

 • Fiyatlara KDV Dahil değildir.
 • Finansal Muhasebe hizmetinin içerisine FinansAnalist Üyeliği de dahildir. İşbu hizmet satın alındığı sürece FinansAnalist kullanımı için ayrıca  ücretlendirme yapılmaz.
 • Finansal Muhasebe hizmeti, işletme yetkilisi veya ilgili departmanlarda  çalışanları tarafından Finans Ofisim iletişim kanallarına yapılacak tüm mali nitelikli iş ve işlemlere ait bildirimlerin, gerek FinansAnalist gerekse de ayrı bir ön muhasebe uygulamasına kaydedilmesi, raporlanması, sunumu ve hatırlatma konularını kapsamaktadır.
 • İlan edilen tüm fiyatlar bilgi amaçlı olup, net fiyatlar Finans Ofisim tarafından işin nitelik ve niceliğine yönelik yapılacak çalışmalarla, karşılıklı görüşmeler neticesinde tespit edilmektedir. 
 • İlk aya ait hizmet bedeli sözleşme imzalanmasını müteakip 5 (beş) işgünü içerisinde peşin olarak tahsil edilmektedir.
 • İlk ay ücretinin tahsil edilmesinden sonraki ayların ücretleri, hizmetin verildiği ayı takip eden ayın ilk 5 (beş) işgünü içerisinde tahsil edilmektedir.
 • Finansal Muhasebe hizmeti kesinlikle, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmeti değildir. İşletmelerin vergi ,sgk vb. yasal mevzuata uygun faaliyet gösterebilmeleri için sözkonusu SMMM hizmetini ayrıca temin etme zorunluluğu bulunmaktadır.